top of page

PRIVACYBELEID VAN TUINEN BENOIT

Tuinen Benoit met maatschappelijke zetel te Duinenstraat 43, 8660 De Panne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. 

Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens: 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Tuinen Benoit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij zijn de partij die je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt, de verwerkingsverantwoordelijke. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 

  • Adresgegevens 

  • Telefoonnummer 

  • GSM nummer 

  • e-mailadres 

  • Gegevens voor administratieve doeleinde (facturatie en offertes) Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren 

  • Foto’s van situatie voor en na geleverde diensten. 

  • Foto’s van geleverde materialen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Tuinen Benoit beschermt uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met Tuinen Benoit via tuinenbenoit@outlook.be. Tuinen Benoit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Onze website heeft tot doel mensen te informeren over de diensten en producten die wij aanbieden. 

Gegevens die op onze contactpagina worden ingevuld worden enkel gebruikt om u te kunnen contacteren en/of voor latere administratieve taken. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Tuinen Benoit of zijn producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op onze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, en of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (contactformulier) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, telefoonnummer) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Tuinen Benoit ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.  U garandeert dat de gegevens die u aan Tuinen Benoit meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming geeft om ze te gebruiken en aan Tuinen Benoit mee te delen. Tuinen Benoit kan u de toegang tot haar website of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Tuinen Benoit verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 

We hebben je toestemming. Als je bij ons diensten of producten boekt en je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring geef je ons toestemming om je persoonsgegevens te verwerken; Tuinen Benoit verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten, voor de administratieve afhandeling van onze producten. Tuinen Benoit stuurt u enkel de info waarnaar u vroeg via het contactformulier. Het gebruik van uw persoonsgegevens is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. Tuinen Benoit zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring. Als Tuinen Benoit uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u 
zich ertegen verzetten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar tuinenbenoit@outlook.be . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld. 

Benoit Cobbaert 
Tuinen Benoit  

 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 01/04/2023. 

bottom of page